مفهوم ثروت در اسلام

مفهوم ثروت در اسلام  

در این مورد دو دسته از روایات وارد شده است. برخی از آنها غنا و ثروتمندی را ستوده است؛ مانند آنکه پیامبر فرمود: «نعم العون على تقوى الله الغني»: «بی نیازی مادی به پرهیزکاری انسان کمک شایانی می نماید».

و در پاره ای دیگر دنیا را مورد مذمت قرار میدهد و تشویق به زهد می نماید: على (عليه السلام) فرمود: «إن من أعون الأخلاق على الدين، الزهد في الدنيا»: «یکی از پشتوانه های اخلاقی دین، زهد در دنیاست».

از تلفیق این دو دسته روایات در می یابیم که از دیدگاه اسلام ثروت هدف بسیار مهمی است؛ اما هدفی است که جنبه ابزاری دارد؛ یعنی وسیله ای است برای خلافت انسان بر روی زمین و تعالی آدمی. اسلام با رشد ثروت برای ثروت مخالف است. اسلام می خواهد ثروت افزایش یابد تا در اختیار انسان باشد، نه اینکه انسان در اختیار آن قرار بگیرد.

ادامه مطلب
  • 0

هدف ما از تولید چیست؟

مکاتب گوناگون اقتصادی در مورد لزوم رشد سطح تولید متفق القول هستند، اما در مورد جزئیات امر و اهداف آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. از جمله این اختلافات دو نکته مهم را می توان ذکر نمود: یکی اینکه هدف نهایی از افزایش ثروت چیست؟ دوم: نقش ثروت در اجتماع چیست؟ در مکتب اقتصادی سرمایه داری که به عنوان مظهر تمدن مادی جدید شناخته می شود، معمولا هدف اساسی در فعالیت های اقتصادی، رشد سرمایه می باشد؛ زیرا در نظام سرمایه داری همه چیز در ماده خلاصه می شود، لذا در این سیستم رشد و افزایش ثروت ملی یک امر ضروری است، بدون آنکه به نحوه توزیع و میزان برخورداری افراد توجهی بشود. بر این اساس در نظام های سرمایه داری استفاده از ابزار و وسایل پیشرفته همواره مورد توجه و اقبال قرار گرفته است، گرچه به قیمت بیکاری هزاران کارگر تمام شود.

همچنان که از دیدگاه مکاتب اقتصادی، مشکل اساسی در زمینه امور اقتصادی پایین بودن سطح تولید و محدودیت منابع طبیعی است. از نظر ایشان تنها راه حل این قضیه رشد میزان تولید است.

محقق: حامد امجدیان
ادامه مطلب
  • 0

وسایل رشد تولید در اسلام:( سیاست اقتصادی در جهت رشد تولید )

وسایل رشد تولید در اسلام:  (سیاست اقتصادی در جهت رشد تولید)  

پس از آنکه اسلام از لحاظ نظام اقتصادی آن امکانات را در جهت رشد برای دولت فراهم نمود، بررسی شرایط و اتخاذ یک سیاست اقتصادی را که در راستای رشد تولید گام بردارد، بر عهده دولت گذارده است؛ زیرا این سیاستگذاری در داخل محدوده مکتب اقتصادی نمی گنجد، به این دلیل که سیاست اقتصادی تابع شرایط و موقعیت اجتماع است و شرایط اجتماعی دایم در تحول است. وظیفه مکتب بیان اهداف اصولی و ترسیم خطوط کلی است و تصمیم گیری در مورد جزئیات را به دولت واگذار کرده است.

محقق: حامد امجدیان
ادامه مطلب
  • 0