رابطه تولید با توزیع

رابطه تولید با توزیع  

در بخش های گذشته، گفتیم که مارکسیسم بر پیوند و ارتباط تولید با توزیع تأكيد می ورزد. از دیدگاه مارکسیسم هرگونه تولید، توزیع خاصی را به دنبال خواهد داشت. با تکامل ابزار تولید نحوه توزیع موجود دیگر نمی تواند با ابزار جدید هماهنگ گردد، لذا نحوه جدیدی از توزیع که متناسب با ابزار جدید تولید است، به وجود می آورد. این قانون تغییر ناپذیر تاریخ است. وظیفه آدمی فقط این است که تولید نماید. نحوه تولید خود به خود کیفیت توزیع را تعیین می کند، اما اسلام این اعتقاد را بی اساس می شمارد. از نقطه نظر اسلامی این مکتب اقتصادی قادر است نه جبر تاریخی که روابط بین تولید و توزیع را تعیین و خط مشی تولیدی جامعه را به مقتضای توزیع، مشخص سازد. این نظریه بر چند اصل مبتنی است که عبارتند از:

١- قواعد و مقررات توزیع ثابت و تغییر ناپذیر است و در تمام زمان ها و مکانها قابل اجرا و مفید است.

٢- کارهای تولیدی به منزله اجرای قواعد توزيع است؛ مثلا احیای زمین منجر به پیاده شدن مقررات…

ادامه مطلب
  • 0

دیدگاه اسلام در مورد مشکل اصلی اقتصادی

دیدگاه اسلام در مورد مشکل اصلی اقتصادی  

از نظر اسلام مشکلات اقتصادی، به دلیل کمبود مواد اولیه و محدودیت زمین نیست - چنان که سرمایه داری معتقد است طرفداران این مکتب با تسلیم در برابر این مشکل و بدیهی بودن آن کوشش کرده اند تا با افزایش سطح تولید این مشکل را حل کنند ولی با این راه حل نظام سرمایه داری را در مشکل فرو برده اند. در حالی که قصد داشتند که مشکلات را ریشه کن نمایند . اسلام معتقد است که طبیعت کاملا در جهت مصالح انسانی قرار دارد. مشروط به اینکه کفران نعمت صورت نگیرد و در جهت بهره برداری صحیح از منابع طبیعی (شکر نعمت) و توزیع عادلانه ثروت گام بردارند. قرآن کریم می فرماید:

دو آتاكم من كل ما سألتموه و آن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان الظلوم كفار))

هر آنچه بخواهید، به شما داده ام. اگر بخواهید نعمت های خداوند را به شماره درآورید، چنین امری ممکن نیست. آدمی بسیار ستمگر ناشکر است».

۲- ابراهیم: ۳۹.

ادامه مطلب
  • 0

رابطه افزایش تولید با نحوه توزیع

رابطه افزایش تولید با نحوه توزیع  

در اسلام هدف از افزایش تولید، ترویج و تأمین رفاه عمومی است . همان طور که حضرت على (عليه السلام) در نامه خود به مالک اشتر حاكم مصر بیان فرموده - اما اگر مردم در خدمت تولید و سرمایه قرار بگیرند و ثروت در جهت مصالح و منافع آنان به کار گرفته نشود، این سخن پیامبر (صلی الله عليه واله وسلم) عینیت خواهد یافت: دان الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكاكم كما أهلكا من قبلكم»: «دینارهای زرد و درهم های سفید شما را هلاک می نماید، چنان که گذشتگان شما را هلاک نموده

به همین خاطر ما معتقدیم که اگر اسلام به جای نظام سرمایه داری بود به ابزار و ماشین آلات اجازه نمی داد تا جایگزین کارگران شوند، مگر اینکه ابتدا مشکلات آنها را حل کند.

١- خصال صدری ص 43، وسائل الشيعة ج 1 ص 44، صحیح ابن حبان ج ۲ ص مرا۱۹، کنز العمال ج۲ ص ۱۹۱، الجامع الصغير ج ۱ ص ۱۳۸۹
ادامه مطلب
  • 0