کسانی که به غنا حلیت قایل شده اند. به روایاتی از عایشه تمسک کرده اند که از نظر ما قابل قبول نیست.(1)

persian ney
. ۴- ابن ادریس (م ۵۹۸):

« غنا نزد اصحاب ما حرام و خواننده غنا فاسق است و شهادتش نیز مورد قبول نیست؛ اما پولی که بابت خرید و فروش زنان خواننده پرداخت می گردد حرام نیست؛ چون از زنان خواننده می توان در جهت صحیح و غیر غنایی استفاده کرد.(۲)
د. محقق حلی (م ۹۷۲):

«از جمله معاملاتی که با قطع نظر از عوارض دیگر حرام است، غنا می باشد. (3)
کسی که صوتش مشتمل بر ترجيع طرب آور باشد و نیز شنونده آن، فاسق شمرده شده و شهادت شان مورد قبول نیست؛ فرقی نیست در این که آن صوت مربوط به قرآن باشد یا غیر قرآن؛ ولی څدا از این حکم خارج می باشد. (۴) ۶۔ علامه حلی (م ۷۲۹): «از جمله کسبهایی که شارع مقدس به حرمت آن تصریح نموده است غنا می باشد. یاد دادن، شنیدن و درآمد زن خواننده نیز حرام می باشد.(۵)
۷- فخر المحققين نه (م ۷۷۱):

«از دیدگاه شیخ مفید و ابن ادریس، درآمد زنان خواننده حرام است و از نظر من این قول، اقوا می باشد.(۶)

۸- شهيد اول: (م ۷۸۹):

«غنا حرمت ذاتی داشته و تمامی امورات مربوط به آن از قبیل: خوانندگی، یادگیری، یاد دادن، شنیدن و درآمد حاصل از آن حرام است مگر غنایی که در مجالس عروسی باشد در صورتی که مردان در مجالس زنانه وارد نشده و سخن باطل نیز گفته نشود».(7)


1.حامد امجدیان-2.اپلیککیشن جامع نی نوازی

ا- المبسوط: ۸/ ۲۲۳. ۲ – السرائر: ۲/ ۱۲۰. ۳- شرایع الاسلام: ۲/ ۲۶۴. ۴. همان: ۹۱۳
/ ۴ .
۵- تذكرة الفقهاء: ۱/ ۵۸۲. ۶ – ایضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد: ۴۰۴
/ ۱ – ۴۰۵. ۷ – الدروس الشرعية في فقه الاماميه: ۱/ ۱۶۲.

 


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *