مبنای مالکیت در ثروتهای منقول

 

دانستیم که حیازت در ثروتهای منقول – از قبیل چشمه – یک عمل اقتصادی است. نکته ای که باید در نظر داشت، این است که علاوه بر حیازت، نوعی کار دیگر در مورد ثروت های منقول وجود دارد که مانند عمل احیاء در باب زمین است. به عنوان مثال صیادی که قدرت مقاومت شکار خود را از بین برده است و توان گریز را از آن ستانده، فرصت و شرایط جدیدی فراهم ساخته که صید حیوان را آسان تر می نماید. بر خلاف حیازت که هیچ گونه شرایط و امکانات تازه ای را ایجاد نمی کند. با توجه به این مطلب می توانیم مقایسه های زیر را به عمل آوریم:

– مقایسه عمل شکار و آباد کردن زمین .

– مقایسه حیازت و کشف نمودن زمین های آباد طبیعی با وجود این گاهی حیازت مقارن با ایجاد شرایط و امکانات تازه است و برخی اوقات شرایط تازه فراهم می گردد، بدون آنکه امکان حیازت باشد، مانند زدن پرنده و سقوط آن در منطقه دور از دسترس شکارچی. برخی مواقع نیز حیازت به تنهایی رخ می دهد مانند حیازت آب چشمه.


محقق: حامد امجدیان

مهر ۲, ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶ ق.ظ