عنصر سیاسی در مالکیت زمین

اسلام در کنار عامل اقتصادی در مالکیت زمین، عامل سیاسی را نیز معتبر می شمارد. منظور از این اصطلاح آن است که سرزمینی به قلمرو اسلام بپیوندد. اگر الحاق سرزمینی به قلمرو اسلام از طریق جهاد صورت گرفته باشد، زمین در تملک عمومی قرار می گیرد؛ زیرا تمام مسلمین در به دست آوردن آن سهیم هستند. شکل دیگر الحاق این است که مردم یک سرزمین اسلام بیاورند. در این جا عامل سیاسی فرد است نه ملت. لذا در این مورد مالکیت صاحبان قبلی محترم و معتبر است.

بنابراین، نتیجه می گیریم که مالکیت خصوصی در عامل سیاسی در صورتی معتبر است که ساکنان آن سرزمین به اسلام گرویده باشند. شاید بتوان گفت که پذیرش کی خصوصی بدین شکل بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد به مصلحت در حالی است . به دلیل تشویقی که در این اقدام برای صاحبان اصلی زمین

و برطرف شدن موانع می شود. با وجود این اگر صاحبان این اراضی در آبادانی آن به طریقی کوتاهی کنند که دیگر بهره برداری از آن ممکن نباشد به اعتقاد برخی از فقها از جمله ابن براج، این سرزمین ها به تملک عمومی مردم در می آید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *