دیدگاه اسلام در تولید

رابطه مکتب با تولید

 در مسئله تولید دو جنبه مهم به چشم می خورد: عینی و ذاتی

در جنبه عینی (خارجی) پیرامون وسایل تولید و طبیعت و کار بحث می شود. این جنبه موضوع علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در علم اقتصاد به کشف قوانین تولید پرداخته می شود؛ مانند بحث از قانون بازده نزولی در کشاورزی و قانون تقسیم کار که بازده محصولات را افزایش می دهد و…

مکتب اقتصادی در این زمینه نقشی ندارد. نقش مکتب در جنبه ذاتی و روانی تولید آشکار می گردد. برای روشن شدن این بعد باید به پاسخ پرسش های زیر توجه نمود:

برای چه هدفی تولید می نماییم؟ چه مقدار باید تولید کنیم؟ اصولا هدف از تولید چیست؟

چه نوع کالایی باید تولید شود؟ و آیا یک نیروی مرکزی و هماهنگ کننده برای نظارت و برنامه ریزی در امر تولید ضرورت دارد؟

اینها سؤالاتی است که مکاتب مختلف اقتصادی را به وجود آورده است و هر یک پاسخ خاصی به این پرسش ها داده اند که خواهیم دید.


محقق: حامد امجدیان

مهر ۲, ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰ ب.ظ