تضمينات عام حقوقی

اول : اصل حاکمیت قانون

۲۷۳. قانون مجموعه ضوابط عامی است که توسط مقامات صلاحيتدار تدوین می شود، به تنظیم روابط افراد و جامعه و دولت می پردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می کند.

«اصل حاکمیت قانون»(۳) یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن، انجام کلیه امور سیاسی، اداری و قضائی و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات و مسؤولان باید بر طبق قانون باشد. حکمت این اصل، در جلوگیری از استبداد و خودسری از سوی حكام و صاحب منصبان عالی و کارگزاران منصوب آنان در اداره امور و برخورد با شهروندان می باشد.

تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیأت حاکمه از طريق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص نماید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *