نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن حامد امجدیان

نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن   در فصول گذشته، اقتصاد مارکسیستی را از جنبه نظری و عملی بررسی و اشکالاتی که بر آن وارد بود، بیان کردیم. در فصل حاضر به بحث پیرامون اقتصاد سرمایه داری می پردازیم و نظرات خویش را در مورد آن، ابراز می داریم. پیش از شروع بحث، باید این نکته را گوشزد کنیم که رابطه مبانی نظری سرمایه داری با اصول عملی آن با نظیر همین رابطه در مارکسیسم متفاوت است؛ لذا روش ما نیز در این بحث با روش گذشته تفاوت خواهد داشت.   خطوط کلی نظام سرمایه داری 1- آزادی مالكیت خصوصی، آن هم به شکل نامحدود مگر در موارد استثنایی؛ این بینش درست بر خلاف نظریه سوسیالیسم است. بنابراین در نظام سرمایه داری مالكیت تمام عوامل تولید، مانند زمین، معادن و انواع دیگر ثروت ها آزاد است و دولت نیز از این نوع مالکیت حمایت می کند. ۲- آزاد گذاشتن افراد در تقویت و رشد ثروت خود به هر طریقی که برای آنان مقدور است. افزایش ثروت، تنها عامل حرکت در نظام سرمایه داری است و هرکس خود، بهتر می داند که چگونه سرمایه خویش را افزون نماید. ٣- تضمین آزادی مصرف؛ هرکس آزاد است که پول خود را ه…
ادامه مطلب
  • 0

مقدماتی برای آشنائی با مکتب اقتصادی اسلام

مقدماتی برای آشنائی با مکتب اقتصادی اسلام حامد امجدیان برگرفته از کتب اسلامی به عنوان مقدمه توضیح چند نکته ضروری است ١- تفاوت مکتب با علم همان طور که قبلا بیان شد، تفاوت آنها در این است که مکتب اقتصادی به «روش و برنامه اقتصادی» اطلاق می گردد، ولی علم اقتصاد به «تفسیر زندگی اقتصادی و عوامل و پدیده های آن» گفته می شود. با وجود اینکه تفاوت اصلی این دو مقوله همان است که ذکر شد، اما از آنجایی که در پی شناخت یک مکتب اقتصادی مشخص می باشیم و آگاهی از این نکته که اقتصاد اسلامی علم است یا مکتب به تنهایی کافی نیست، لذا لازم است که به بررسی دقیق قلمرو مکتب اقتصادی و شعاع کار و ویژگی های آن بپردازیم. برخی از دانشمندان قلمرو مکتب اقتصادی را به محدوده «توزیع ثروت» مقید می سازند و معتقدند که هیچ ارتباطی با مسئله تولید ندارد؛ زیرا تولید دارای مبانی و قوانین علمی است و مکتب اقتصادی در این زمینه دخالتی ندارد. به عبارت دیگر، علم اقتصاد یعنی: «قوانین تولید». مکتب اقتصادی هم یعنی: «شکل توزیع ثروت». بنابراین علم و مکتب اقتصادی، دو قلمرو جداگانه دارند. باید توجه داشت که تمایز مکتب و علم اق…
ادامه مطلب
  • 0

متن وقف نامه اپلیکیشن جامع نی نوازی به قلم حامد امجدیان

« متن وقف نامه اپلیکیشن جامع نی نوازی »

هوالغنی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

«مصمم بودم که پس از اتمام امور اپلیکیشن جامع نی نوازی، به رسم بازاریانِ حبیب الله، کیسه ای از بهر درآمد دوخته و منفعتی نه چندان کلان از محل فروش هر نسخه اپلیکیشن جهتِ امرار معاش به دست آرم و ارتزاقی از این راه بر خود حلال کنم که حقیقتاً شرعاً و عرفاً حقی بود معین، مطلق و مفروض بر ذمه ام که ناگه خبرِ زلزله مهیب کرمانشاهان آنچنان در دلم آوار گشت که ذوق و رقبتِ درآمدزایی از این طریق بر خود حرام دانسته و کلاً چشم از چنین منفعتی فرو شستم و بی دل و دردمند و نالان به فکر چاره ای از بهر بازماندگان و تسکین دل دردمند فتادم.

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

ادامه مطلب

  • 0