چاپ سوم هفت شهر نی

فهرست عناوین و نتها و قطعات موجود در کتاب شریفِ " هفت شهر نی " نوشته استاد حامد امجدیان / چاپ سوم به صورت کامل با ساز نی اجرا شده و متناسب برای سه تار و نی و ویولن و ... می باشد . چاپ سوم بالغ بر یکهزار و هشتاد صفحه دارد ! فهرست عناوین و شماره صفحه کتاب هفت شهر نی چاپ سوم ( 1080 صفحه ) تئوری  موسیقی... 45 مقدمه تئوری موسیقی... 47 آیا نوازندگان نی هم باید تِئوری موسیقی بیاموزند؟. 47 تئوری موسیقی (ویژه نی نوازان). 49 چگونگی تنفس.... 49 عمل بازدم. 50 حجم‌ها و ظرفیت‌های ریوی.. 50 حجم‌های ریوی.. 51 ظرفیت‌های ریوی.. 51 صداهای موسیقیایی (چهار مشخصه اصلی آن‌ها). 52 ارتفاع یا زیر و بمی (pitch) 52 دیرند (کشش) (Duration) 52 شدت یا قدرت (Intensity) 53 رَنگ یا طَنين (Tone color) 53 ارتفاع. 53 نت‌ها و ترتیب آنها 54 نام گذاری هجایی.. 54 نام گذاری الفبایی.. 54 اُکتاو 54 خطوطِ حامل.. 55 کلید سل و جای نت‌ها 56 تعریف پهنه صوتی (مختصر). 57 خطوط تکمیلی... 57 شیوه نام گذاری اُکتاو. 58 …
ادامه مطلب
  • 0

حکایت سعدی و هنرمندان

از نفس پرور، هنرپروري نايد، و بي هنر سروري را نشايد.

مکن رحم بر گاو بسيارخوار که بسيارخسبست و بسيارخوار

چو گاو ار همي بايدت فربهي چو خر تن بجور کسان در دهي

--- دانلود مستقیم اپلیکیشن آموزش نی نوازی (نینوایان)
ادامه مطلب
  • 0

شاهنامه کوردی نی نوازی

نه سر خوشِم نه ای دنیا و دِلمَ خدا برمِن بنای ای زور و ظِلمَ

خلق اژ جفای ستمگر داد مَکِی هنی هر ظِلمَ که بیداد مَکِی

کفاره ظِلم ریش ولات گرتیسِ ستم رونق اژ زنیل بردیسِ

خلق آخر شر بیسِ گدایی مکِی ستمگر سیر و پر خدایی مکِی

مِه کی ایحور ژیانی و دِلمَ خدا برمِن بنای ای زور و ظِلمَ

دکلمه زیبای کوردی حامد امجدیان

--- دانلود مستقیم اپلیکیشن آموزش نی نوازی (نینوایان)
ادامه مطلب
  • 0