حامد امجدیان: قطعه مادر را به همه مادران سرزمین ایران تقدیم می‌کنم

حامد امجدیان قطعه مادر

 

 

قطعه مادر:
« مادر » قطعه ای آوازی، کوتاه اما بسیار احساسی و ظریف است که اجرای آن علی الخصوص با ساز نی به جهت کشش‌های خاص در جمله بندیها، امری بسیار حساس بوده و زیبایی را دو چندان می کند. در عین حال سادگی و فضای اصیل موسیقی ایرانی را می توان در آن مشاهده نمود.

این قطعه توسط حامد امجدیان ساخته شده است که به نام « مادر» مزین شده و به همه مادران سرزمین ایران تقدیم شده است.
در بیات اصفهان چپ کوک است و علایم عرضی آن سی بمل، فادیز و می کرن می باشد.

حامد امجدیان در این باره می گوید : این اثر، صدای پر کشیدن آرزو ها و رویاهای خوبِ مادران، برای فرزندانشان است.
« خالصانه ترین جلوه طلب از خدا، مختص مادران است»
من هرگز نمی توانم مجدداً این قطعه یک دقیقه ای را اجرا کنم .

https://musiceiranian.ir/?p=275085