برچسب: دوبل چوبی، دسته بیل، دسته کلنگ ، تخته الوار ، گرده بینه ، چفیبر

  • تخته الوار چوب بریوزا

    فروش عمده تخته الوار و گرده بینه بریوزا تولید الوار چوب الوار قطعات بریده شده چوب است که کارخانجات چوب بری با بریدن کنده درختان در قطعه مستطیلی با طول، عرض و ضخامت مشخص آن را تولید می کنند. همچنین در ایالات متحده و کانادا به آن Lumber می گویند. الوارها برای اهداف ساخت و…