قوانین و مقررات اپلیکیشن جامع نی نوازی

حامدا مجدیانکتاب “هفت شهر نی” را از کتاب فروشی های معتبر شهر خود یا از طریق اپلیکیشن جامع نی نوازی خریداری بفرمایید.
کتاب “هفت شهر نی”، شامل( ردیف موسیقی ایران، قطعات ضربی ویژه ساز نی، دروس اموزشی و داستانهایی از استادان موسیقی) است، که تمام نت‌های موجود در کتاب توسطِ حامد امجدیان نت نویسی و با ساز نی اجرا شده است تا مجموعه ای مدون و ارزشمند به دست هنرمندان عزیز کشور برسد. (با عشق بنوازید).

تیم پشتیبانی اپلیکیشن جامع نی نوازی