تاپیکو

پذیره نویس در روز پایانی حق های بلااستفاده را در قیمت 30 تومان جمع کرد تا پرونده ی افزایش سرمایه مختومه گردد.
ادامه مطلب
  • 0

نحوه ی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت های سهامی عام و ناشران پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار کشور

در این قسمت  قوانین شکلی و تشریفات در رابطه با برگزاری مجمع برای شما کاربران گرامی قرار داده شده است : وظیفه دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه به عهده هیات مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره مجمع را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است این وظیفه را انجام دهد.   نکته :گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی مخصوصاً عام، هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند و سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند درخواست برگزاری مجمع را به طور فوق العاده دارد. تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه در گذشته استفاده از روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع صاحبان سهام  پل ارتباطی بین شرکت و سهام داران بودو در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید با نشر آگهی در این روزنامه انجام می پذیرفت و صد البته این روند هم اکنون هم باید رعایت شود اما سهام داران عزیز با رجوع ب…
ادامه مطلب
  • 0