کتاب قوانین و مقررات مرتبط با بازار بورس

100 تومان

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

فعالانِ محترم بازار بورس و اوراق بهادار ایران
بورس امجد منتشر کرد
کتاب “قوانین و مقررات مرتبط با بازار بورس” منتشر شد.
لطفاً این کتاب را با خود در مجامعِ شرکتها همراه داشته باشید!
یکی از مؤلفه های ارزشمند، برای فعالانِ بازار سرمایه ، مطالعه قوانین مربوط به این بازار پربرکت است.
قوانین و مقرراتِ حاضر در کتاب، بر حسب کاربردی بودنِ آن‌ها گردآوری شده است و به عنوان چکیده ای کاربردی، از مجموعه ی بسیار بسیطِ قوانین و مقرراتِ کشور انتخاب شده، تا مواردی که بیشتر موردِ نیاز یک سهام دار یا هر یک از فعالان بازار سرمایه کشور می باشد، ارائه گردد.
• لایحه اصلاحیه قانون تجارت
• قانونِ بازارِ اوراقِ بهادار جمهوری اسلامی ایران
• آیین نامه ی اجراییِ قانونِ بازارِ اوراقِ بهادار
• قانونِ تجارتِ الکترونیکی
• قانونِ توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید
• قانونِ کار جمهوری اسلامی ایران و ایینِ دادرسی آن
• دستورالعملِ حاکمیتِ شرکتیِ شرکتهایِ پذیرفته شده در بورسِ اوراقِ بهادار تهران و فرابوس
• دستورالعملِ اجرایِ فصلِ ششمِ قانونِ اوراقِ بهادار ِجمهوری اسلامی ایران
• دستورالعملِ اجراییِ افشای ِاطلاعاتِ شرکتهای ثبت شده نزد سازمان
و مواردی که هر سهام دارِ خُرد، عمده، ناشرانِ بورسی و فرابورسی و به عبارتِ بهتر، قوانین و مقرراتی که هر فعالِ حقیقی یا حقوقی در بازارِ سرمایه به آن احتیاج دارد، در این کتابِ کاربردی گردآوری شده است.
قابل ذکر است که از آوردنِ مواردِ کم کاربرد یا بدونِ کاربرد در این کتاب پرهیز شده است.

تلفن تماس جهت تهیه کتاب : 02188932738 و 021476255 و 09222024550

شناسه آگهی : 1515b2a5c75c5d3c

نظرات